Język francuski arrow Gramatyka arrow Infinitif - Bezokolicznik arrow Infinitif présent - Bezokolicznik

Infinitif présent - Bezokolicznik

Użycie infinitif présent:

• Przepisy kulinarne, instrukcje obsługi, itp.

Ajouter de la farine ensuite bien mélanger la pâte.
(Dodać m±ki, następnie dobrze wymieszać ciasto)


• Wszelkiego rodzaju zakazy i nakazy

Ne pas fumer!
(Nie palić)


• Po niektórych czasownikach modalnych :devoir (musieć), pouvoir, (móc), savoir (wiedzieć), vouloir (chcieć)

Je dois partir demain
(Muszę jutro wyjechać)

Je peux t'aider.
(Mogę ci pomóc)

Je sais faire la cuisine.
(Umiem gotować)

Nous voulons finir le projet.
(Chcemy skończyć projekt)


• Po czasownikach wyrażaj±cych ruch: aller (i¶ć, jechać), venir (przybywać, przyjeżdżać), partir (wyjeżdżać)

Il va chercher le café.
(Idzie po kawę)

Je viens te demander une chose.
(Przychodzę aby o co¶ cię zapytać)

Ils sont partis chercher de l'aide.
(Poszli poszukać pomocy)


• Po czasownikach typu voir, entendre, regarder

Je vous vois partir.
(Widzę jak wyjeżdżacie)

Nous l'entendons jouer.
(Słyszymy jak gra)

Il les regarde danser.
(Patrzy jak tańcz±)


• Po czasownikach typu faire, laisser

Tu m'as fait tomber
(Przewróciłe¶ mnie)

Il la laisse sortir ce soir.
(Pozwala jej wyj¶ć dzi¶ wieczorem)


• Po przyimku à

Je dois me mettre à travailler.
(Muszę zacz±ć pracować)

C'est facile à faire.
(To jest łatwe do zrobienia)


• Po przyimku de

J'ai oublié de te dire quelque chose.
(Zapomniałem o czym¶ ci powiedzieć)

Elle me demande de venir.
(Prosi abym przyszedł)


• Po innych przyimkach

Il a fini par dire la vérité.
(W końcu powiedział prawdę)

Nous sommes venus pour manger.
(Przyszli¶my aby zje¶ć)

Il a lu un livre avant d'aller dormir.
(Przeczytał ksi±żkę zanim poszedł spać)

Je commence par lire la recette.
(Zaczynam od przeczytania przepisu)


• W niektórych zdaniach pytaj±cych po comment, pourquoi

Comment dire la vérité.
(Jak powiedzieć prawdę)

Pourquoi se lever si tôt?
(Po co wstawać tak wcze¶nie?)

Bezokolicznik czasowników zwrotnych. (L'infinitif des verbes réfléchis)

Czasowniki zwrotne w języku francuskim posiadaj± formę zaimka zwrotnego se któr± należy dostosować do osoby.

Mówimy o czasownikach zwrotnych gdy podmiot zdania (rzeczownik żywotny) wchodzi w relację zwrotn± lub relację wzajemno¶ci.

Relacje zwrotne to takie, których podmiot i dopełnienie (sprawca i obiekt) jest ten sam.

Sprawca jest zawsze rzeczownikiem żywotnym.

W języku francuskim za czasowniki zwrotne uważane s± i takie, gdzie partykuła -se zastępuje dopełnienie dalsze:
Il s'est coupé le doit (Skaleczył sobie palec)


W przypadku użycia bezokoliczników czasowników zwrotnych należy pamiętać o uzgodnieniu zaimka zwrotnego « se » z podmiotem zdania.

Je n'aime pas me lever tôt. (Nie lubię wstawać wcze¶nie)

Tu veux te reposer? (Chcesz odpocz±ć?)

Il peut se laver maintenant. (On może się teraz umyć)

Elle préfère se promener. (Ona woli pospacerować)

Nous voulons nous reposer un peu. (Chcemy odpocz±ć trochę)

Vous pouvez vous lever plus tard. (Możecie wstać póĽniej)

Ils veulent s'assoir? (Oni chc± usi±¶ć?)

Elles peuvent se coucher tard. (Mog± położyć się póĽno)


WOS :: Historia :: Francuski :: Niemiecki :: Gramatyka niemiecka :: Kurs Niemieckiego :: Wiedza o Społeczeństwie :: Kurs Francuskiego
Gramatyka francuska :: Kurs z WOS :: Repetytorium WOS :: Repetytorium języka niemieckiego :: Repetytorium z historii :: WOS CD

 
© EduGlob ul.Okulickiego 8/8 03-984 Warszawa