Conditionnel passé

Conditionnel passé służy do wyrażania:

1. Żalu, wyrzutów sumienia z powodu czego¶, czego się nie zrobiło.

J'aurais dû le faire plus tôt!
(Powinienem zrobić to wcze¶niej!)

J'aurais dû lui dire la vérité!
(Powinienem powiedzieć jej prawdę)


2. Wydarzenia które miało mieć miejsce w przeszło¶ci przed innym wydarzeniem wyrażonym w conditionnel présent.
Il a dit qu'il irait au restaurant dès qu'il aurait fini de travailler. (Powiedział, że pójdzie do restauracji jak skończy pracować).

Conditionnel passé jest wyrażany w dwóch formach:

1. czasownik posiłkowy w conditionnel présent + participe passé

Je serais allé.


2. czasownik posiłkowy w subjonctif imparfait + participe passé

J'eusse été... Nous nous fussions lavés


Wybór czasownika posiłkowego oraz zasady uzgadniania participe passé s± takie same jak w przypadku czasu passé composé.

Najczę¶ciej używana jest 1 forma, 2 jest bardzo rzadko spotykana.

Zasady tworzenia 1 formy conditionnel passé s± następuj±ce

Czasownik posiłkowy ÊTRE lub AVOIR w Conditionnel présent + PARTICIPE PASSÉ czasownika.

aller (i¶ć, jechać) czasownik odmieniany z czasownikiem posiłkowym être w Conditionnel présent
je serais allé(e)
tu serais allé(e)
il / elle serait allé(e)
nous serions allé(e)s
vous seriez allé(es)
ils / elles seraient allé(e)s

Faire (robić) czasownik odmieniany z czasownikiem posiłkowym avoir w Conditionnel présent
j’aurais fait
tu aurais fait
il / elle aurait fait
nous aurions fait
vous auriez fait
ils / elles auraient fait

se réveiller (budzić się) czasownik odmieniany z czas. posiłkowym être w Conditionnel présent
je me serais réveillé(e)
tu te serais réveillé(e)
il / elle se serait réveillé(e)
nous nous serions réveillé (e)s
vous vous seriez réveillé(es)
ils / elles se seraient réveillé(e)s


WOS :: Historia :: Francuski :: Niemiecki :: Gramatyka niemiecka :: Kurs Niemieckiego :: Wiedza o Społeczeństwie :: Kurs Francuskiego
Gramatyka francuska :: Kurs z WOS :: Repetytorium WOS :: Repetytorium języka niemieckiego :: Repetytorium z historii :: WOS CD

 
© EduGlob ul.Okulickiego 8/8 03-984 Warszawa