Conditionnel présent

Użycie Conditionnel présent:

1. Wyraża Pragnienie

J'irais bien boire un café!
(Chętnie poszedłbym na kawę)

Nous achèterions bien une nouvelle maison.
(Chętnie kupiliby¶my nowy dom)


2. W mediach jest używany do mówienia o faktach które jeszcze nie zostały potwierdzone.

Les prix seraient en augmentation.
(Ceny rosn±).


3. Wyraża w±tpliwo¶ć

Anne viendrait avec nous, peut-être.
(Być może Anna pojedzie z nami)


4. Jest używany w zwrotach grzeczno¶ciowych

Je voudrais louer une chambre.
(Chciałbym wynaj±ć pokój)

Tu aurais envie d'aller au cinéma avec moi?
(Miałaby¶ ochotę i¶ć ze mn± do kina?)


5. Radę
Tu devrais le faire le plus tôt possible!
(Powiniene¶ to zrobić jak najwcze¶niej!)


Conditionnel présent składa się z tematu czasu przyszłego futur simple oraz końcówek czasu przeszłego imparfait:

Osoba Parler w futur simple Parler w Conditionnel présent
je parlerai parlerais
tu parleras parlerais
il/ elle parlera parlerait
nous parlerons parlerions
vous parlerez parleriez
ils/ elles parleront parleraient

 

Osoba Finir w futur simple Finir w Conditionnel présent
je finirai finirais
tu finiras finirais
il/ elle finira finirait
nous finirons finirions
vous finirez finiriez
ils/ elles finiront finiraient

 

Osoba écrire w futur simple écrire w Conditionnel présent
je écrirai écrirais
tu écriras écrirais
il/ elle écrira écrirait
nous écrirons écririons
vous écrirez écririez
ils/ elles écriront écriraient

WOS :: Historia :: Francuski :: Niemiecki :: Gramatyka niemiecka :: Kurs Niemieckiego :: Wiedza o Społeczeństwie :: Kurs Francuskiego
Gramatyka francuska :: Kurs z WOS :: Repetytorium WOS :: Repetytorium języka niemieckiego :: Repetytorium z historii :: WOS CD

 
© EduGlob ul.Okulickiego 8/8 03-984 Warszawa