Czasowniki zwrotne (les verbes pronominaux)

Czasowniki zwrotne w języku francuskim posiadają formę zaimka zwrotnego se którą należy dostosować do osoby.

O czasownikach zwrotnych mówimy gdy podmiot zdania (rzeczownik żywotny) wchodzi w relację zwrotną lub relację wzajemności.

Relacje zwrotne to takie, których podmiot i dopełnienie (sprawca i obiekt) jest ten sam.
Sprawca jest zawsze rzeczownikiem żywotnym.

W języku francuskim za czasowniki zwrotne uważane są i takie, gdzie partykuła -se zastępuje dopełnienie dalsze:

Il s'est coupé le doit
(Skaleczył sobie palec)

Czasowniki zwrotne (les verbes pronominaux) stanowią odrębną grupę czasowników.

Zaimek zwrotny znajduje się przed czasownikiem i dostosowuje się do danej osoby.

Se regarder

Je me regarde dans la glace (Ja przeglądam się w lustrze)
Tu te regardes dans la glace (Ty przeglądasz się w lustrze)
Il se regarde dans la glace (On przegląda się w lustrze)
Elle se regarde dans la glace (Ona przegląda się w lustrze)
Nous nous regardons dans la glace (My przeglądamy się przeglądamy się w lustrze)
Vous vous regardez dans la glace (Wy przeglądacie się w lustrze)
Ils se regardent dans la glace (Oni przeglądają się w lustrze)
Elles se regardent dans la glace (One przeglądają się w lustrze)


Jedynie w trybie rozkazującym zaimek występuje po czasowniku.

Tu te laves. (Myjesz się)
Lave-toi! (Umyj się!)

W czasach złożonych czasowniki zwrotne zawsze odmieniają się z czasownikiem posiłkowym être.

Przykłady:

Je me suis habillée.
Je me serais levé
Tu t'étais aperçu.
Nous nous serions levés.
Nous nous étions levées

Kategorie czasowników zwrotnych:

réfléchi albo réciproque zależnie od tego czy podmiot zdania – rzeczownik żywotny wchodzi w relację zwrotną lub relację wzajemności.

• Relacje zwrotne to takie, których podmiot i dopełnienie (sprawca i obiekt) jest ten sam.

Sprawca jest zawsze rzeczownikiem żywotnym.

Paul s’admire
Anne se regarde dans la glace.
Elle se lave.
Il se rase


W języku francuskim za czasowniki zwrotne uważane są i takie, gdzie partykuła -se zastępuje dopełnienie dalsze:

Il s'est coupé le doit (Skaleczył sobie palec)
Je me suis habitué à cette situation. (Przyzwyczaiłem się do tej sytuacji)

• réciproque, gdy przynajmniej dwie osoby są jednocześnie sprawcą i obiektem tej samej czynności.

Ils se regardent en silence. (Patrzą na siebie w milczeniu)
Nous nous rencontrerons samedi prochain. (Spotkamy się w przyszłą sobotę)

partykuła se zastępuje również dopełnienie dalsze:

Ils se téléphonent souvent (Często do siebie dzwonią)
Elles s'écrivent régulièrement. (Piszą do siebie regularnie)

• konstrukcje zwrotne używane w znaczeniu biernym, kiedy podmiot gramatyczny nie jest rzeczywistym sprawcą wydarzenia

Le vin blanc se boit frais. (Białe wino pije się schłodzone)
Se produit se vend bien. (Ten produkt dobrze się sprzedaje)

• Istnieją czasowniki które występują wyłącznie jako czasowniki zwrotne.

Przykłady : s’évanouir, se repentir, s'accouder, s'écrouler, se méfier, s'exclamer, s'écrier, se souvenir

• Niektóre czasowniki, w zależności od swego znaczenia, funkcjonują z zaimkiem zwrotnym, albo bez tego zaimka.

Apercevoir
Promener


Nie zawsze czasownik zwrotny w języku polskim jest czasownikiem zwrotnym w języku francuskim.

s’évanouir – mdleć, omdlewać,
se taire – milczeć,
se douter – przypuszczać,
s’emparer de – zawładnąć


Sytuacja może być również odwrotna: czasowniki nie występujące w języku francuskim w formie zwrotnej, w języku polskim są czasownikami zwrotnymi:

craindre – bać się,
apprendre – uczyć się,
oser – ośmielać się


WOS :: Historia :: Francuski :: Niemiecki :: Gramatyka niemiecka :: Kurs Niemieckiego :: Wiedza o Społeczeństwie :: Kurs Francuskiego
Gramatyka francuska :: Kurs z WOS :: Repetytorium WOS :: Repetytorium języka niemieckiego :: Repetytorium z historii :: WOS CD

 
© EduGlob ul.Okulickiego 8/8 03-984 Warszawa