Język francuski arrow Gramatyka arrow L'indicatif - Tryb oznajmuj±cy arrow Futur simple - Czas przyszły prosty

Futur simple - Czas przyszły prosty

Znaczenie czasu Futur simple

Czas przyszły prosty futur simple wyraża czynno¶ć przyszł±

Dans une semaine nous partirons en vacances. (Za dwa tygodnie wyjedziemy na wakacje)

Il finira le travail dans quelques jours. (Skończy pracę za kilka dni).

Zasady tworzenia czasu futur simple:

Czas futur simple czasowników zakończonych w bezokoliczniku na -er i -ir tworzymy przez dodanie do bezokolicznika odpowiednich końcówek:

Bezokolicznik (infinitif) + je -ai
                                    tu -as
                                     il -a
                                    nous -ons
                                     vous -ez
                                    ils/elles -ont

parler
Je parlerai
Tu parleras
Il/elle parlera
Nous parlerons
Vous parlerez
Ils/Elles parleront

partir
Je partirai
Tu partiras
Il partira
Nous partirons
Vous partirez
Ils/elles partiront

W przypadku czasowników zakończonych na -re (takich jak écrire, rendre, prendre, mettre, battre...) odcinamy końcówkę -e, a następnie dodajemy odpowiednie końcówki czasu futur simple:


Bezokolicznik (infinitif) (- e ) + je -ai
                                            tu -as
                                            il -a
                                            nous -ons
                                            vous -ez
                                            ils/elles -ont
écrire (pisać)
Je écrirai
Tu écriras
Il écrira
Nous écrirons
Vous écrirez
Ils/elles écriront

Formy nieregularne czasu futur simple

avoir - j'aurai
cueillir - je cueillerai
être - je serai
devoir - je devrai
aller - j'irai
recevoir - je recevrai
faire - je ferai
apercevoir - j'apercevrai
tenir - je tiendrai
voir - je verrai
venir - je viendrai
pouvoir - je pourrai
vouloir - je voudrai
courir - je courrai
valoir - je vaudrai
mourir - je mourrai
savoir - je saurai
envoyer - j'enverrai
s'asseoir - je m'assiérai
  - je m'assoirai
falloir - il faudra
pleuvoir - il pleuvra

WOS :: Historia :: Francuski :: Niemiecki :: Gramatyka niemiecka :: Kurs Niemieckiego :: Wiedza o Społeczeństwie :: Kurs Francuskiego
Gramatyka francuska :: Kurs z WOS :: Repetytorium WOS :: Repetytorium języka niemieckiego :: Repetytorium z historii :: WOS CD

 
© EduGlob ul.Okulickiego 8/8 03-984 Warszawa