Liczba mnoga rzeczowników

Rzeczownik odmienia się w języku francuskim przez liczby - pojedyncz± i mnog±.

• liczbę mnog± tworzymy w większo¶ci przypadków dodaj±c końcówkę -s do wyrazu w liczbie pojedynczej

ami - amis (przyjaciel, przyjaciele)
amie - amies (przyjaciółka, przyjaciółki)
livre - livres (ksi±żka, ksi±żki)
stylo - stylos (długopis, długopisy)


Pozostałe przypadki:

• Rzeczowniki zakończone na -au, -eau, -eu, -oeu s± zakończone w liczbie mnogiej na -x
W kilku przypadkach rzeczowniki te maj± końcówkę -s w liczbie mnogiej.

Przykłady:
un tuyau - des tuyaux (rura, rury)
un cadeau - des cadeaux (prezent, prezenty)
un cheveu - des cheveux (włos, włosy)
un vœu - des vœux (życzenie, życzenia)

wyj±tki:
un pneu - des pneus (opona, opony)
un bleu - des bleus (siniak, siniaki)

• Rzeczowniki zakończone na -ou s± zakończone w liczbie mnogiej na -s.
W kilku przypadkach rzeczowniki te maj± końcówkę -x w liczbie mnogiej.


wyj±tki:
un bijou - des bijoux (klejnot, klejnoty)
un caillou - des cailloux (kamień, kamienie)
un chou - des choux (kapusta, kapusty)
un genou - des genoux (kolano, kolana)
un hibou - des hiboux (sowa, sowy)
un joujou - des joujoux (zabawka, zabawki)
un pou - des poux (pchła, pchły)


• Rzeczowniki zakończone na -al s± zakończone w liczbie mnogiej na -aux.
W kilku przypadkach rzeczowniki te maj± końcówkę -als.

un cheval - des chevaux (koń, konie)
un journal - des journaux (gazeta, gazety)

wyj±tki:
un bal - des bals (bal, bale)
un carnaval - des carnavals (karnawał)
un chacal - des chacals (szakal, szakale)
un festival - des festivals (festiwal, festiwale)
un récital - des récitals (recital, recitale)
un régal - des régals (przysmak, przysmaki)


• Rzeczowniki zakończone na -ail s± zakończone w liczbie mnogiej na -ails.
W kilku przypadkach rzeczowniki te maj± końcówkę -aux.

un détail - des détails (detal, detale)
un bail - des baux (wynajem)
un corail - des coraux (koral, korale)
un émail - des émaux (emalia, emalie)
un fermail - des fermaux (klamra, klamry)
un soupirail - des soupiraux (okienko, okienka)
un travail - des travaux (praca, prace)
un vantail - des vantaux (skrzydło, skrzydła)
un vitrail - des vitraux (witraż, witraże)


• Rzeczowniki zakończone na -s, -x lub -z maj± tak± sam± formę w liczbie mnogiej:

un bas - des bas (dół, doły)
un prix - des prix (cena, ceny)
un gaz - des gaz (gaz, gazy)


• Rzeczowniki które maj± różne formy w liczbie pojedynczej i mnogiej:

un œil - des yeux (oko, oczy)
un ciel - des cieux (niebo, nieba)
un aïeul - des aïeux (przodek, przodkowie)


• Niektóre rzeczowniki występuj± tylko w liczbie pojedynczej:

les ténèbres (ciemno¶ci)
les gens (ludzie)
les archives (archiwum)
les funérailles (pogrzeb)


• Rzeczowniki których wymowa zmienia się w liczbie pojedynczej i mnogiej:

œuf - œufs (jajko, jajka)


WOS :: Historia :: Francuski :: Niemiecki :: Gramatyka niemiecka :: Kurs Niemieckiego :: Wiedza o Społeczeństwie :: Kurs Francuskiego
Gramatyka francuska :: Kurs z WOS :: Repetytorium WOS :: Repetytorium języka niemieckiego :: Repetytorium z historii :: WOS CD

 
© EduGlob ul.Okulickiego 8/8 03-984 Warszawa