Język francuski arrow Gramatyka arrow L'indicatif - Tryb oznajmujący arrow L'imparfait - czas przeszły prosty niedokonany

L'imparfait – czas przeszły prosty niedokonany

Imparfait jest czasem najczęściej używanym w języku francuskim, podobnie jak czas passé composé.

Imparfait jest formą czasownika wyrażającą wydarzenia w czasie przeszłym które jeszcze nie zostały zakończone, bez limitów czasowych.

Imparfait jest nazywany często czasem teraźniejszym w przeszłości ponieważ ma podobne znaczenie jak czas teraźniejszy, wyrażone w czasie przeszłym (prawda ogólna, przyzwyczajenie, powtarzanie czynności).

Czas imparfait wyraża:

1. Trwanie - Czynność jest przedstawiana w trakcie realizacji. Rozpoczęcie ani zakończenie czynności nie jest sprecyzowane.

Pierre buvait un café dans le salon. (Piotr pił kawę w salonie)


2. Opis - Opisy osób, wystroju wnętrz, krajobrazu, okoliczności.

Il était assez grand. (Był dość wysoki).

C'était une magnifique maison. (To był wspaniały dom)

Sur la plage le soleil brillait très fort. (Na plaży słońce świeciło bardzo mocno)


3. Jednoczesne wystąpienie dwóch czynności. Czynności w trakcie realizacji są przedstawiona w tym samym czasie.

Il parlait avec Pierre pendant que Marie mettait la table. (Rozmawiał z Piotrem, Maria w tym czasie nakrywała do stołu)


4. Powtarzanie - Czynność jest powtarzana w przeszłości, bez określania ile razy albo w jakim okresie czasu.

Dans ma jeunesse j'allais souvent au cinéma. (W młodości często chodziłem do kina)

Le matin il buvait son café au lait. (Rano wypijał kawę z mlekiem)

Lorsque j'étais enfant, je n'aimais pas les épinards. (Gdy byłem dzieckiem, nie lubiłem szpinaku)


5. Czynność w trakcie realizacji jest przerwana przez inną czynność wyrażoną w passé composé.

Pierre travaillait dans son bureau quand quelqu'un a frappé à la porte. (Pierre pracował w swoim biurze gdy ktoś zapukał do drzwi).

Elle lisait un livre quand le téléphone a sonné. (Czytała książkę gdy zadzwonił telefon).

Tworzenie czasu imparfait

L'imparfait tworzymy przez odcięcie od formy czasownika odmienionego w czasie teraźniejszym w 1 osobie liczby mnogiej nous (my) końcówki -ONS i przez zastąpienie jej końcówkami czasu imparfait.

Nous -ONS

końcówki czasu imparfait
je -AIS
tu -AIS
il -AIT
elle -AIT

nous

-IONS
vous -IEZ
ils -AIENT
elles -AIENT


przykład: marcher nous marchons (présent)

marcher (chodzić)
je marchais
tu marchais
il marchait
elle marchait

nous

marchions
vous marchiez
ils marchaient
elles marchaientWyjątek: czasownik être (być)

être
je étais
tu étais
il était
elle était

nous

étions
vous étiez
ils étaient
elles étaient

WOS :: Historia :: Francuski :: Niemiecki :: Gramatyka niemiecka :: Kurs Niemieckiego :: Wiedza o Społeczeństwie :: Kurs Francuskiego
Gramatyka francuska :: Kurs z WOS :: Repetytorium WOS :: Repetytorium języka niemieckiego :: Repetytorium z historii :: WOS CD

 
© EduGlob ul.Okulickiego 8/8 03-984 Warszawa