Język francuski arrow Gramatyka arrow Pronoms - Zaimki arrow Miejsce zaimka osobowego w zdaniu

Miejsce zaimka osobowego w zdaniu (Place des pronoms personnels)

1. Zaimek osobowy zwykle występuje przed czasownikiem.

Przykład:

Je donne un stylo à Pierre. (Daję Piotrowi długopis)
Je le donne à Pierre. (Daję go Piotrowi)
Je lui donne un stylo. (Daję mu długopis)
Je le lui donne. (Ja mu go daję)

2. Zaimek osobowy występuje po czasowniku w następujących przypadkach:

a) w zdaniu pytającym : zaimek osobowy w funkcji podmiotu występuje po czasowniku, poprzedzony myślnikiem.

Veux-tu partir? (Chcesz wyjechać?)
Partez-vous en vacances? (Wyjeżdżacie na wakacje?)


b) w zdaniu rozkazującym zaimki osobowe występują po czasowniku. Zaimki połączone są myślnikami.

Donne ce stylo à Pierre! Daj ten długopis Piotrowi!
Donne-le-lui! Daj mu go!


c) jeżeli po czasowniku występuje bezokolicznik (infinitif), zaimek osobowy występuje po czasowniku

Il va demander du café. (Poprosi o kawę)
Il va en demander. (Poprosi o nią)

Nous allons chercher ton sac à dos. (Poszukamy twojego plecaka)
Nous allons le chercher. (Poszukamy go)


Wyjątki:

regarder (patrzeć)
Je la regarde travailler.

Voir (widzieć)
Il le voit travailler.

Entendre (słyszeć)
Elle l'entends chanter.

Sentir (czuć)
Je les sens venir

laisser (pozwalać)
Je te laisse sortir

faire (robić)
Il la fait sortir

écouter (słuchać)
Je l'écoute chanter.

3. Kolejność zaimków osobowych:

• W przypadku zaimków me, te, nous, vous kolejność jest następująca:

Podmiot + COI + COD

COI (Complément d'objet direct) - dopełnienie bliższe
COI (Complément d'objet indirect) - dopełnienie dalsze

Je te le donne.
Il nous les donne


• W przypadku zaimka lui i leur kolejność jest nastepująca:

Podmiot + COD + COI

Je la lui donne.
Elle le leur donne.


• EN występuje jako ostatni

Tu lui en donnes.
Donne-lui-en!


• Kolejność zaimków w przypadku trybu rozkazującego w formie twierdzącej :


Przykłady :

Regarde-moi! Patrz na mnie!
Parle-lui! Mów do niego!

W przypadku trybu rozkazującego w formie twierdzącej zaimek osobowy COD lub COI ma postać moi i toi dla pierwszej i drugiej osoby liczby pojedynczej.

Regarde-moi! (Patrz na mnie!)
ale
Tu me regardes. (Ty na mnie patrzysz)

Parle-moi! (Mów do mnie!)
ale
Tu me parles (Ty do mnie mówisz)

Regarde-toi! (Patrz na siebie!)
ale
Tu te regardes. (Ty na siebie patrzysz)

Lave-toi! (Umyj się!)
ale
Tu te laves (Ty się myjesz)


Dla pozostałych osób wybieramy odpowiednio formę zaimka COD lub COI :


Regarde-le (Oglądaj go!)
Parle-lui (Mów do niego)

Regarde-la! (Oglądaj ją!)
Parle-lui! (Mów do niej)

Regarde-nous! (Patrz na nas)
Parle-nous! (Mów do nas)

Regardez-vous! (Patrzcie na siebie)
Lavez-vous! (Umyjcie się)

Regardez-les! (Patrzcie na nich)
Parlez-leur! (Mówcie do nich)

Regardez-les! (Patrzcie na nie)
Parlez-leur! (Mówcie do nich)

Końcówki w trybie rozkazującym:

Jeśli czasownik kończy się na -es lub -as w czasie teraźniejszym, w trybie rozkazującym nie ma -s:

Exemples: Donne-moi le livre.

Jeśli po czasowniku w trybie rozkazującym występuje -en lub -b, pozostawiamy -s:

Donnes-en un.
Vas-y.


WOS :: Historia :: Francuski :: Niemiecki :: Gramatyka niemiecka :: Kurs Niemieckiego :: Wiedza o Społeczeństwie :: Kurs Francuskiego
Gramatyka francuska :: Kurs z WOS :: Repetytorium WOS :: Repetytorium języka niemieckiego :: Repetytorium z historii :: WOS CD

 
© EduGlob ul.Okulickiego 8/8 03-984 Warszawa