Mowa zależna i mowa niezależna

Mowa niezależna opiera się na bezpośrednim cytacie wypowiedzi. Zdania takie nie wymagają przekształceń.

Pierre dit: « Nous devons finir ce travail aujourd'hui »
(Piotr mówi: « Musimy skończyć tę pracę dzisiaj »)

Mowa zależna jest to przytoczenie czyjejś wypowiedzi za pomocą zdania podrzędnego dopełnieniowego.
Jest to relacjonowanie czyjejś wypowiedzi, lecz nie poprzez cytowanie, ale poprzez przekazanie treści używając czasowników relacjonujących, takich jak:

dire (powiedzieć, mówić),
déclarer (deklarować),
annoncer une nouvelle (ogłosić wiadomość),
demander (zapytać, poprosić),
ajouter (dorzucić),
préciser (sprecyzować),
compléter (uzupełnić),
confirmer (potwierdzić),
assurer (zapewnić),
garantir (gwarantować),
répondre (odpowiedzieć),
avouer (wyznać),
itp.

Przykład:
Pierre dit qu'ils doivent finir ce travail aujourd'hui
(Piotr mówi, że muszą skończyć tę pracę dzisiaj)

Uzgadnianie czasów w mowie zależnej


1. Gdy przechodzimy z mowy niezależnej do mowy zależnej czasy w zdaniu podrzędnym nie ulegają zmianie gdy czasownik zdania wprowadzającego jest użyty w czasie teraźniejszym lub przyszłym:

Il dit: « Nous sommes déjà en retard » (On mówi: “Jesteśmy już spóźnieni”)
Il dit qu'ils sont déjà en retard. (On mówi, że są już spóźnieni)

Tu diras: « Je me trompe » (Powiesz: „Mylę się”)
Tu diras que tu te trompes. (Powiesz, że się mylisz)


2. Gdy czasownik zdania wprowadzającego użyty jest w czasie przeszłym, czasy w zdaniu podrzędnym ulegają następującym zmianom:


czasy i tryby

Impératif --> Infinitif
Tryb rozkazujący --> Bezokolicznik


"Venez nous voir."
("Przyjdźcie się z nami zobaczyć")

Mowa zależna:
Je vous ai demandé de venir nous voir.
(Poprosiłem abyście przyszli się z nami zobaczyć)


Présent --> Imparfait
Czas terażniejszy --> Czas przeszły Imparfait

"Est-ce que tu viens avec nous?"
("Czy idziesz z nami?")

Mowa zależna:
Je demandais si tu venais avec nous.
("Pytałem czy idziesz z nami?)


Passé composé --> Plus-que-parfait
Czas przeszły dokonany --> Czas zaprzeszły

"Est-ce qu'il a fini le travail ?"
(Czy skończył pracę?)

Mowa zależna:
J'ai demandé s'il avait fini le travail.
(Zapytałem czy skończył pracę?)


Futur --> Conditionnel présent
Czas przyszły --> Tryb warunkowy

"Ils partiront en vacances cette année?"
("Pojadą na wakacje w tym roku?)

Mowa zależna:
Je ne savais pas s'ils partiraient en vacances cette année-là.
( Nie wiedziałem czy pojadą na wakacje w tamtym roku)


Futur antérieur --> conditionnel passé
Przyszły uprzedni --> Tryb warunkowy czasu przeszłego

"Ils finiront les exercices?"
("Skończą ćwiczenia?)

Mowa zależna:
Il demandait s'ils finirions les exercices.
(Pytał czy skończą ćwiczenia)


Imparfait --> Imparfait
Przeszły niedokonany --> Przeszły niedokonany

"Était-elle avec vous?"
("Ona była z wami?)

Mowa zależna:
Il voulait savoir si elle était avec nous.
(On chciał wiedzieć czy ona była z nami)


Pytania

Qui est-ce qui --> qui

Qui est-ce qui entre ? (Kto wchodzi?)
Je veux savoir qui entre. (Chcę wiedzieć kto wchodzi)


Qui --> Qui

Qui entre ? (Kto wchodzi?)
Je veux savoir qui entre. (Chcę wiedzieć kto wchodzi)


Qui est-ce que --> Qui

Qui est-ce que tu invites ?
Je veux savoir qui tu invites.


Qu'est-ce qui --> ce qui

Qu'est-ce qui te dérange ?
Je veux savoir ce qui te dérange.


Qu'est-ce que --> ce que

Qu'est-ce qu'il fait ? (Co on robi?)
Je veux savoir ce qu'il fait. (Chcę wiedzieć co on robi)


Que --> ce que

Que fais-tu ? (Co robisz?)
Je veux savoir ce que tu fais. (Chcę wiedzieć co robisz)


Est-ce que --> si

Est-ce que tu viens ? (Czy przychodzisz?)
Je veux savoir si tu viens. (Chcę wiedzieć czy przychodzisz)


Pytanie przez inwersję si

Viens-tu ? (Przycodzisz?)
Je veux savoir si tu viens. (Chcę wiedzieć czy przychodzisz)


Zaimki osobowe

Il leur a demandé : "Vous finissez le travail ?" (On ich zapytał: kończycie pracę?)
Il leur a demandé s'ils finissaient le travail. (On ich zapytał czy kończą pracę)

Ils ont dit " Il vient avec nous " (Oni powiedzieli "On idzie z nami")
Ils ont dit qu'il venait avec eux (On powiedzieli, że on idzie z nimi)

Ils nous ont dit : " Vous devez partir avec nous" (Oni nam powiedzieli: "Musicie jechać z nami")
Ils nous ont dit que, nous devions partir avec eux. (Oni nam powiedzieli, że musimy jechać z nimi)

Elle lui a dit : "Je vais te téléphoner" (Ona mu powiedziała "Zadzwonię do ciebie")
Elle lui a dit qu'elle allait lui téléphoner. (Ona mu powiedziała, że do niego zadzwoni)


Zaimki wskazujące

ce tableau ce tableau-là
cet hôtel cet hôtel-là
cette table cette table-là
ces enfants ces enfants-là


Wyrażenia czasowe

Aujourd'hui --> Ce jour-là
Dzisiaj --> Tamtego dnia

Il a dit "Aujourd'hui nous allons au cinéma" (On powiedział "Dzisiaj idziemy do kina")
Il a dit que, ce jour-là, nous allions au cinéma. (On powiedział, że tamtego dnia idziemy do kina)

Hier --> La veille
Wczoraj --> Poprzedniego dnia

Ils nous a dit : " Hier nous étions au cinéma" (Oni nam powiedzieli: "Wczoraj byliśmy w kinie")
Ils nous ont dit que la veille ils étaient au cinéma. (Oni nam powiedzieli, że poprzedniego dnia byli w kinie)

Demain --> Le lendemain
Jutro --> Następnego dnia

Elle a dit : "J'irai au cinéma demain" (Ona powiedziała: "Pójdę do kina jutro")
Elle a dit qu'elle irait au cinéma le lendemain (Ona powiedziała, że pójdzie do kina następnego dnia)

Lundi prochain --> Le lundi suivant
Przyszły poniedziałek

Il nous a dit : "Nous irons au cinéma lundi prochain"
Il nous a dit que nous irions au cinéma le lundi suivant.


Pozostałe wyrażenia czasowe:

Avant-hier --> L'avant-veille
wczoraj

Après-demain --> Le surlendemain
Pojutrze

Cette semaine --> Cette semaine-là
W tym tygodniu

La semaine dernière --> La semaine précédente
W zeszłym tygodniu

L'année dernière --> L'année précédente
W zeszłym roku

Le mois dernier --> Le mois précédent
W zeszłym miesiącu

La semaine prochaine --> La semaine suivante
W przyszłym tygodniu

L'année prochaine --> L'année suivante
W przyszłym roku

Le mois prochain --> Le mois suivant
W przyszłym miesiącu

Dans deux jours --> Deux jours plus tard
Za dwa dni --> Dwa dni późniejL'avant-veille
wczoraj

Après-demain --> Le surlendemain
Pojutrze

Cette semaine --> Cette semaine-là
W tym tygodniu

La semaine dernière --> La semaine précédente
W zeszłym tygodniu

L'année dernière --> L'année précédente
W zeszłym roku

Le mois dernier --> Le mois précédent
W zeszłym miesiącu

La semaine prochaine --> La semaine suivante
W przyszłym tygodniu

L'année prochaine --> L'année suivante
W przyszłym roku

Le mois prochain --> Le mois suivant
W przyszłym miesiącu

Dans deux jours --> Deux jours plus tard
Za dwa dni --> Dwa dni później


WOS :: Historia :: Francuski :: Niemiecki :: Gramatyka niemiecka :: Kurs Niemieckiego :: Wiedza o Społeczeństwie :: Kurs Francuskiego
Gramatyka francuska :: Kurs z WOS :: Repetytorium WOS :: Repetytorium języka niemieckiego :: Repetytorium z historii :: WOS CD

 
© EduGlob ul.Okulickiego 8/8 03-984 Warszawa