Język francuski arrow Gramatyka arrow L'indicatif - Tryb oznajmujący arrow Plus-que-parfait - Czas zaprzeszły złożony dokonany

Plus-que-parfait - Czas zaprzeszły złożony dokonany

Znaczenie czasu Plus-que-parfait

Plus-que-parfait wyraża jakieś zakończone wydarzenie które miało miejsce w przeszłości przed innym wydarzeniem wyrażonym w czasie przeszłym. Czas który upłynął między tymi dwoma wydarzeniami nie ma tutaj znaczenia.

                   Przeszłość                  teraźniejszość
Plus-que-parfait >>>>> passé composé >>>>> présent
imparfait
passé simple

Quand je suis rentrée ce soir à la maison mes enfants avaient fait le ménage et ils avaient mis la table. Tout était prêt!
(Gdy wróciłam dziś wieczorem do domu moje dzieci posprzątały i nakryły do stołu. Wszystko było gotowe!)

Quand il est arrivé Paul avait déjà tout terminé. (Gdy przyjechał Paul wszystko już skończył)

Plus-que-parfait wyraża również:

• czynność zakończona mającą miejsce w przeszłości:

Le chien avait longtemps cherché son maitre. (Pies długo szukał swojego pana)

• czynność wykonywaną w przeszłości zwyczajowo:
Quand il n'avait pas fait ses devoirs il venait toujours chez son grand frère. (Gdy nie odrobił zadania domowego zawsze przychodził do swojego starszego brata)

• występuje w wyrażeniach grzecznościowych

J'étais venu vous demander de m'aider. (Przyszedłem prosić Pana aby mi Pan pomógł)

Zasady tworzenia czasu Plus-que-parfait

Czas Plus-que-parfait jest czasem złożonym z czasownika posiłkowego être lub avoir odmienionego w czasie przeszłym imparfait oraz z imiesłowu czasu przeszłego odmienionego czasownika.

czasownik être lub avoir w imparfait + imiesłów czasu przeszłego (participe passé)

Travailler (pracować) czasownik odmieniany z czasownikiem posiłkowym avoir
J'avais travaillé
tu avais travaillé
il avait travaillé
elle avait travaillé
nous avions travaillé
vous aviez travaillé
ils avaient travaillé

aller (iść, jechać) czasownik odmieniany z czasownikiem posiłkowym être
Je étais allé(e)
tu étais allé(e)
il était allé
elle était allée
nous étions allé(e)s
vous étiez allé(e)s
ils étaient allés
elles étaient allées

se réveiller (budzić się) czasownik zwrotny odmieniany z czasownikiem être
je m'étais réveillé(e)
tu t' étais réveillé(e)
il s' était réveillé
elle s'était réveillée
nous nous étions réveillé(e)s
vous vous étiez réveillé(e)s
ils s' étaient réveillés
elles s' étaient réveillées

Wybór czasownika posiłkowego avoir lub être jak również uzgodnienie participe passé dokonuje się według tych samych zasad jak w przypadku czasu passé composé.


WOS :: Historia :: Francuski :: Niemiecki :: Gramatyka niemiecka :: Kurs Niemieckiego :: Wiedza o Społeczeństwie :: Kurs Francuskiego
Gramatyka francuska :: Kurs z WOS :: Repetytorium WOS :: Repetytorium języka niemieckiego :: Repetytorium z historii :: WOS CD

 
© EduGlob ul.Okulickiego 8/8 03-984 Warszawa