Język francuski arrow Gramatyka arrow Zdania pytaj±ce w języku francuskim

Pytania w języku francuskim - zdania pytaj±ce

Pytania w języku francuskim możemy zadać poprzez:
- intonację,
- inwersję
- za pomoc± wyrażenia est-ce que.

Do zadawania pytań posługujemy się zaimkami pytaj±cymi:
- Les pronoms interrogatifs invariables
- Les pronoms interrogatifs variables
- Zaimkiem przymiotnym pytaj±cym (adjectifs interrogatifs)

oraz

przysłówkami pytaj±cymi:
- Quand (kiedy?),
- Où (gdzie?),
- Comment (jak?),
- Pourquoi (dlaczego?),
- Combien (Ile?).

Przeczytaj cały artykuł o zdaniach pytaj±cych w języku francuskim:

Zdania pytaj±ce w języku francuskim
© EduGlob ul.Okulickiego 8/8 03-984 Warszawa