Język francuski arrow Gramatyka arrow Pronoms - Zaimki arrow Pronoms toniques - Zaimki akcentowane

Pronoms toniques - Zaimki akcentowane

Pronoms toniques:

moi (ja)
toi (ty)
lui (on)
elle (ona)
nous (my)
vous (wy)
eux (oni)
elles (one)

Przykłady pronoms toniques - zaimków akcentowanych:

Moi Moi, je ne travaille pas aujourd'hui,hui! Ja dzisiaj nie pracuję!

Toi Toi, tu veux venir aussi? Ty też chcesz przyj¶ć?

Lui Je pars avec lui. Wyjeżdżam z nim.

Elle Il veut travailler avec elle. On chce pracować z ni±.

Nous Vous venez avec nous? Idziecie z nami?

Vous Je suis aussi content que vous. Jestem tak samo zadowolony jak wy.

Eux Je ne veux pas y aller sans eux. Nie chcę tam i¶ć bez nich.

Elles J'ai acheté ces fleurs pour elles. Kupiłem te kwiaty dla nich.

Pronoms toniques - zaimki akcentowane:

• podkre¶laj± podmiot

Moi je ne veux pas y aller! (Ja nie chcę tam i¶ć!)


• podkre¶laj± dopełnienie bliższe lub dalsze

Lui, je lui parle en ce moment. (Do niego mówię w tym momencie)

Toi, je te vois! (Widzę cię!)


• występuj± po przyimkach typu: avec, pour, sans

Je veux parler avec lui (Chcę z nim rozmawiać)

Il a un cadeau pour elle. (On ma prezent dla niej)

Nous ne voulons pas partir sans toi. (Nie chcemy wyjechać bez ciebie)


• Po trybie rozkazuj±cym dla 1 i 2 osoby liczby pojedynczej:

Parle-moi! (Mów do mnie!)

Écoutez-moi! (Słuchajcie mnie!)

Regarde-toi! (Popatrz na siebie!)


WOS :: Historia :: Francuski :: Niemiecki :: Gramatyka niemiecka :: Kurs Niemieckiego :: Wiedza o Społeczeństwie :: Kurs Francuskiego
Gramatyka francuska :: Kurs z WOS :: Repetytorium WOS :: Repetytorium języka niemieckiego :: Repetytorium z historii :: WOS CD

 
© EduGlob ul.Okulickiego 8/8 03-984 Warszawa