Język francuski arrow Gramatyka arrow Pronoms - Zaimki arrow Zaimki osobowe w funkcji podmiotu

Zaimki osobowe w funkcji podmiotu

Przykłady zaimków osobowych w funkcji podmiotu:

Je (ja) Je travaille. (Ja pracuję)

tu (ty) Tu vas au supermarché. (Ty idziesz do supermarketu)

il (on) Il est assez grand. (On jest do¶ć wysoki)

elle (ona) Elle achète une robe. (Ona kupuje sukienkę)

nous (my) Nous avons vu un film.(My widzieli¶my film)

vous (wy) Vous allez venir demain. (Wy przyjdziecie jutro)

ils (oni) Nous partirons aux États Unis. (My wyjedziemy do Stanów Zjednoczonych)

elles (one) Elles sont jolies. (One s± ładne)

Zaimek osobowy on

Zaimek osobowy on jest zawsze podmiotem w zdaniu.

Czasownik przybiera formę 3 osoby liczby pojedynczej.


W niektórych przypadkach (np. po que, qui, où, ou, si ) zaimek on może występować z rodzajnikiem l'

A qui l'on va téléphoner?

Où l'on va ce soir?


• Znaczenie my (nous) w języku potocznym:

On va au cinéma?
Idziamy do kina?

On doit finir le travail aujourd'hui.
Musimy skończyć pracę dzisiaj.


• Jedna lub wiele osób:

On frappe a la porte!
Kto¶ puka do drzwi!


• Wszyscy

On est obligé de respecter le Code de la route.
Trzeba przestrzegać Kodeksu drogowego

On doit respecter les personnes âgées.
Trzeba szanować ludzi starszych


WOS :: Historia :: Francuski :: Niemiecki :: Gramatyka niemiecka :: Kurs Niemieckiego :: Wiedza o Społeczeństwie :: Kurs Francuskiego
Gramatyka francuska :: Kurs z WOS :: Repetytorium WOS :: Repetytorium języka niemieckiego :: Repetytorium z historii :: WOS CD

 
© EduGlob ul.Okulickiego 8/8 03-984 Warszawa