Język francuski arrow Gramatyka arrow Prépositions - Przyimki w języku francuskim

Przyimki - (Prépositions)

Przyimek jest nieodmienną i niesamodzielną częścią mowy, dopiero w połączeniu z innym wyrazem tworzy całość znaczeniową .

Wprowadza zależność, która istnieje między dwoma elementami.

W przeciwieństwie do języka polskiego rzeczowniki francuskie nie zmieniają formy w wyniku deklinacji.

Przyimki spełniają więc funkcję polskich końcówek dopełniacza, celownika, narzędnika i miejscownika.

Przykładowo:

• Dopełniacz może być wyrażony za pomocą przyimka de

C'est le livre de Pierre. (To jest książka Piotra)

• Celownik może być wyrażony za pomocą przyimka à

Je donne ce livre à Pierre. (Daję tę książkę Piotrowi)

• Narzędnik może być wyrażony za pomocą przyimka avec

Je discute avec Pierre. (Dyskutuję z Piotrem)

Przeczytaj artykuły o przyimkach w języku francuskim:

Występowanie przyimków
Klasyfikacja przyimków
Najczęściej używane przyimki w języku francuskim i ich funkcje
© EduGlob ul.Okulickiego 8/8 03-984 Warszawa