Język francuski arrow Gramatyka arrow Zdania pytające w języku francuskim

Pytania w języku francuskim - zdania pytające

Pytania w języku francuskim możemy zadać poprzez:
- intonację,
- inwersję
- za pomocą wyrażenia est-ce que.

Do zadawania pytań posługujemy się zaimkami pytającymi:
- Les pronoms interrogatifs invariables
- Les pronoms interrogatifs variables
- Zaimkiem przymiotnym pytającym (adjectifs interrogatifs)

oraz

przysłówkami pytającymi:
- Quand (kiedy?),
- Où (gdzie?),
- Comment (jak?),
- Pourquoi (dlaczego?),
- Combien (Ile?).

Przeczytaj cały artykuł o zdaniach pytających w języku francuskim:

Zdania pytające w języku francuskim
© EduGlob ul.Okulickiego 8/8 03-984 Warszawa