Język francuski arrow Gramatyka arrow Article - Rodzajnik

Rodzajniki w języku francuskim

W języku francuskim rzeczowniki są poprzedzone rodzajnikami. Rodzajniki nie posiadają swoich odpowiedników w języku polskim i często w tłumaczeniach na język polski są pomijane.

Rodzajnik występuje przed rzeczownikiem i uzgadnia się z nim w liczbie i rodzaju.

W języku francuskim wyróżnia się :

- rodzajniki określone (articles définis)
le, la, les

- rodzajniki nieokreślone (articles indéfinis)
un, une, des

- rodzajniki cząstkowe (articles partitifs)
du, de la, des

oraz tzw. rodzajnik zerowy czyli brak rodzajnika przed rzeczownikiem (absence d'article).

W tym dziale omówimy również formy ściągnięte rodzajników (formes contractées).

Rodzajniki w języku francuskim:

L'article défini - Rodzajnik określony
Article indefini - Rodzajnik nieokreślony
L'article partitif - Rodzajnik cząstkowy
Formes contractées - Formy rodzajnika ściągniętego
Absence d'article - Brak rodzajnika - Rodzajnik zerowy
Rodzajnik po przeczeniu
© EduGlob ul.Okulickiego 8/8 03-984 Warszawa