Język francuski arrow Gramatyka arrow Pronoms - Zaimki

Pronoms personnels - Zaimki osobowe

W języku francuskim wyróżniamy następuj±ce zaimki osobowe:
- zaimki osobowe w funkcji podmiotu,
- formy akcentowane (toniques),
- zaimki osobowe dopełnienia bliższego (pronoms objets directs),
- zaimki osobowe dopełnienia dalszego (pronoms d'objets indirects)

W tym dziale omówimy także zaimki przysłowne en i y (pronoms y et en).

Odmiana zaimków osobowych:

Pronoms sujet - Zaimki osobowe w funkcji podmiotu Pronoms toniques - Zaimki osobowe akcentowane Pronoms COD - Zaimki osobowe w funkcji dopełnienia bliższego Pronoms COI - Zaimki osobowe w funkcji dopełnienia dalszego
je moi me me
tu toi te te
il/ elle lui / elle le / la lui
nous nous nous nous
vous vous vous vous
ils/ elles eux / elles les leur

Zaimki zastępuj±ce okolicznik miejsca

y
en

Dopełnienie dalsze które nie jest osob± może być zast±pione przyimkami:
Y
en

Zaimki osobowe w języku francuskim:

Miejsce zaimka osobowego w zdaniu
Zaimki osobowe w funkcji podmiotu
Pronoms toniques - Zaimki akcentowane
Pronoms d'objets directs - zaimki osobowe dopełnienia bliższego
Pronoms d'objets indirects - Zaimki osobowe dopełnienia dalszego
Pronoms Y et EN - Zaimki przysłowne en i y
© EduGlob ul.Okulickiego 8/8 03-984 Warszawa