Język francuski arrow Gramatyka arrow Voix passive - Strona bierna czasownika

Strona bierna w języku francuskim

• Strona czynna określa, że to podmiot jest wykonawcą czynności.
Przykład: Pierre envoie une lettre. (Piotr wysyła list)

• Strona bierna określa, że podmiot jest celem czynności, wykonywanej przez coś/kogoś innego.
Przykład: La lettre est envoyée par Pierre. (List jest wysłany przez Piotra)

Przeczytaj cały artykuł o stronie biernej w języku francuskim:

Strona bierna czasownika w języku francuskim (voix passive)
© EduGlob ul.Okulickiego 8/8 03-984 Warszawa