Język francuski arrow Gramatyka arrow Przymiotniki i przysłówki w języku francuskim

Przymiotnik i przysłówek w języku francuskim

Przymiotnik w języku francuskim, tak jak w języku polskim jest odmienn± czę¶ci± mowy, służ±c± do okre¶lania cech obiektów.

Przysłówek okre¶la nam sposób, w jaki odbywa się dana czynno¶ć, okre¶la miejsce, czas i sposób wykonywania czynno¶ci.

Zapoznaj się z artykułami o przymiotniku i przysłówku w języku francuskim.

Przymiotnik i przysłówek w języku francuskim:

Przymiotnik w języku francuskim
Przysłówek w języku francuskim
Miejsce przymiotnika
Stopniowanie przymiotników i przysłówków
© EduGlob ul.Okulickiego 8/8 03-984 Warszawa